1. Polska 90 lotów
2. Niemcy 21 lotów
3. Włochy 18 lotów
4. Hiszpania 12 lotów
5. Belgia 11 lotów
6. Stany Zjednoczone 10 lotów
7. Wielka Brytania 8 lotów
8. Finlandia 6 lotów
9. Łotwa 6 lotów
10. Dania 4 loty
11. Francja 4 loty
12. Grecja 4 loty
13. Islandia 4 loty
14. Katar 4 loty
15. Portugalia 4 loty
16. Turcja 4 loty
17. Austria 2 loty
18. Cypr 2 loty
19. Egipt 2 loty
20. Jordania 2 loty
21. Norwegia 2 loty
22. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty